Предизборна стратегия: Радев започна да се цели в мащабни промени, за да елиминира сегашния управленски модел

0

Без укрепване и развитие на човешкия капитал е невъзможен реален социален и икономически напредък. Ако човекът наистина е на първо място като най-важна ценност, всичко друго е средство за нейното отстояване – власт, пари, материални активи, политически, икономически и социални структури. Това е един от изводите в Третата част на проекта за Национален стратегически документ на България, изготвен от Стратегическия съвет към президента, който се представя за обществено обсъждане.

В проекта се предлага подготвителен етап на реализацията на националната стратегия с необходими действия за успешното развитие на страната. Според Стратегическия съвет висшата ценност е действителното материално и духовно добруване на българина, на основните ни социални общности, на нацията като цяло. Не на абстрактния, средностатистически българин, а на конкретните личности, семейства, професионални и териториални общности.

Според Стратегическия съвет, сега политиката и държавното управление не мислят за човека. „Това се усеща безпогрешно от мнозинството от българите и е главният фактор за разрастващото се отчуждение, чувството за безпътица и недоверието в институциите“, пише в съобщението на президенството.

Българската държава се управлява така, че тези, които са на власт, се интересуват единствено от това да задържат и да експлоатират властта колкото е възможно по-дълго. Получилите доверие от народа не желаят, а и нямат капацитет да обсъждат и решават най-острите проблеми на нацията. Политическото и властово статукво, т.е. наложеният и упорито защитаван неприемлив начин на управление на държавата, се превръща в препятствие за дългосрочното развитие на страната ни. Затова реализацията на националната стратегия се нуждае от предварителна предпоставка – дълбоко реформиране на държавата, на модела, по който се упражнява властта. Следователно, необходими са конституционни, нормативни и организационно-управленски промени, които адресират основните характеристики на неприемливия начин на управление на държавата„, пишат от Стратегическия съвет на президента.

Затова в отговор на политическото и властово статукво, което възпрепятства дългосрочното развитие на България, са необходими законови и организационни промени, които да гарантират модел на управление, основан на принципите на откритост и отзивчивост към обществото, обоснованост на управленските решения, отчетност, реална отговорност, казва Стратегическият съвет.

Според президентството, първостепенните национални приоритети, изискващи последователни и устойчиви инвестиции за развитие на човешкия и социалния капитал, са: образование; здравеопазване; духовност и култура; демографска, семейна и младежка политика; регионално и местно развитие; наука и иновации; политики за насърчаване и подкрепа на малкия и семейния бизнес.

„Държавното управление слабо се интересува от проблемите на хората и е необходимо реално, а не пропагандно подобряване на техния живот“, казва Стратегическият съвет.

„Дори и добре написани политики и програми ще остават неосъществени, ако не се проведат дълбоки реформи, които да овластят гражданите и да наложат лична политическа и управленска отговорност, се подчертава в проекта. Затова са необходими конституционни и законови промени. Законът следва да предоставя гаранции, че всеки, който е получил власт от гражданите, ще я упражнява по задължителни стандарти, ще се отчита и ще носи реална отговорност“,казват от президенството.

Как и какво

„Отговорът на въпроса откъде трябва да започне оздравяването, е ясен – от „върха“. От върха на държавата тръгва създаването на нужната нова сплав от морал и компетентност, а това изисква нова система за подбор на овластените, функционираща под контрола на обществото. Тук се включват не само честните избори, но и ефективният следизборен контрол върху избраните. Това е истинската алтернатива на статуквото и средство за насърчаване на гражданската активност“, настояват от Стратегическия съвет.

В проекта се откроява нуждата от много по-ефективен контрол и по-строги санкции за корупция и злоупотреба с власт, както и от нови стандарти и ефективни механизми за политическа, административна, материална и морална отговорност в духа на съвременните европейски практики. Необходимо е правната уредба да задължава министър-председателя редовно да отчита резултатите от своята работа и от дейността на ръководеното от него правителство пред Народното събрание. Чрез съществено преработване на законовата уредба и на институционалните практики се предлага да се ограничи съзнателното заобикаляне или нарушаване на изискванията за оценка на въздействието на законодателството и политиките, пише в съобщението на президенството и се добавя: Всеки орган на власт, всяка администрация и всяко длъжностно лице трябва да се отчитат пред обществото за изразходваните средства и постигнатите резултати. Днешната безотчетност и подмяната на отчетността с рекламни акции следва да се замени от цялостно законово уреждане на процеса на планиране и отчитане на резултатите от управлението.

Реформата в съдебната власт е от ключово значение. Една от първите стъпки в тази насока е създаването на механизми за недопускане на политически и други обвързаности в съдебната система и създаването на функциониращ обществен контрол върху действията на прокуратурата и практическа възможност за разследване на главния прокурор. Стратегическият съвет предлага и да се възстанови неприемливо ограниченият съдебен контрол върху актовете на органите на властта и да се отстранят правните и практическите пречки пред упражняването на конституционно закрепеното право на защита.

Стратегическата визия за България според съветниците на президента:

Цел № 1. Поетапно забавяне и овладяване на демографската криза (преди всичко чрез подобряване на раждаемостта, грижите за децата и семействата, понижаване на смъртността и заболеваемостта, снижаване на емиграцията);

Цел № 2. Съществено подобряване на качеството на националния човешки потенциал (чрез повишаване на образоваността, квалификацията, мотивацията и условията за трудова реализация на българите);

Цел № 3. Устойчиво интелигентно икономическо развитие, основано на наука и иновации и на качествено подобрена среда за бизнес и предприемачество, но подчинено на ценностния приоритет на човешкото развитие и на съвременни екологични стандарти.

Какъв е правилният начин на управление?

Президентските съветници казват следното

Първо: Откритост към обществото (прозрачност) и отзивчивост. Със съответни законови промени, всеки орган на власт (законодателна, изпълнителна, съдебна, местна) трябва да бъде задължен да провежда дейността си така, че обществото да е информирано и да получава своевременен и съдържателен отговор на всички основателни въпроси и искания за информация.

Второ: Обоснованост на вземаните управленски решения с предварително оповестени аргументи и доказателства. Сегашната практика на заобикаляне и пряко нарушаване на изискванията за оценка на въздействието на законодателството и политиките показва, че се налага съществено преработване на нормативната уредба и промени в начина на устройство и функциониране на институциите.

Трето: Отчетност на всеки орган на властта, всяка администрация и всяко длъжностно лице пред обществото за изразходваните средства и постигнатите резултати. За целта е необходимо разработване и въвеждане на ново законодателство, което да направи невъзможна днешната безотчетност и подмяната на отчетността с рекламни акции.

Четвърто: Реална отговорност за законосъобразно, целесъобразно и съответстващо на съвременните етични стандарти на добро управление упражняване на публичната власт. Това означава, от една страна, по-ефективен контрол и санкции за корупция и злоупотреба с власт, а от друга страна, въвеждане на нови стандарти и ефективни механизми за политическа, административна, материална и морална отговорност в духа на съвременните европейски практики.

Как ще бъде постигнато това – според президентските съветници, чрез промяна на закони, включително на Конституцията, за да може парламентът и съдебната система да работят за общественото благо – съдебната система чрез по-голяма независимост да осъществява необходимия контрол върху държавното управление, а не обратното.

„Въвеждане на ефективни инструменти за контрол и въздействие върху органите на властта и длъжностните лица, които да прекратят ширещата се властова недосегаемост. В т.ч. е необходимо създаване на реални възможности за упражняване на действена пряка демокрация, в момента сведени до минимум поради изкуствени нормативни ограничения.

Съществени промени са нужни във формата и начина на функциониране на механизмите на представителната демокрация, изборите, политическото представителство (вкл. подбора на представителите във властта и контрола над тях)“, гласи есенцията на виждането на Стратегическия съвет. „Вероятно ще се натъкнем на една голяма пречка – недоверието. Въпреки това, с публикуването и обсъждането на този проект се поставя начало на общонационално усилие за нашето бъдеще и за началото на изграждането му още от утре. В това усилие има място за всяко разумно предложение и за всеки честен принос“, казват от президенството.

Третата част от проекта за Национален стратегически документ ще бъде подложен на обществено обсъждане в сайта на гражданската инициатива „Ние, е-народът“, както и в платформата на инициативата във Фейсбук.

Източник: Actualno.com

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече