5 неудобни въпроса за нелепата смърт на 16-годишния Людмил

0

16-годишният Людмил почина нелепо в столицата на 14 февруари след токов удар от необезопасени кабели под улична шахта. Това се случи на място, през което минават стотици граждани – до пешеходна пътека пред университетската болница „Св. Иван Рилски“. Линейките пристигат веднага, но не успяват да спасят детето. Институциите се задействаха светкавично, но фактите, които се разкриват, показват поредния случай на дългогодишно безхаберие, беззаконие, мърлявщина… И както винаги, никой не желае да поеме отговорност. 

Какво е известно до момента и какво се опитват да прикрият отговорните институции? 

1. Малко незаконен бизнес в двора на болницата 

Първата относително подробна информация по темата дойде от община „Триадица“, на територията на която е болницата. От прессъобщението й стана ясно, че кабелите в шахтата са изведени надземно, прокарани са по тръбна ограда и уличен стълб до два търговски обекта. Единият е на общинска територия, но не функционира. Вторият, чието захранване най-вероятно е причинило токовия удар, е на територията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и е павилион на фирма „Дениа 2016“ ЕООД. Фирмата има договор с болницата от 2016 г., но павилионът е поставен незаконно. На територията на болницата има общо два обекта, захранени с електричество без необходимите проекти и разрешения, твърди голямата Столична община. От 2018 г. районната администрация е започнала преписка за премахването им, увиснала безславно през 2019 г. в изчакване на отговори от болницата и областната управа. Извън двата обекта на територията на болницата, в района има и още три преместваеми съоръжения на тротоара, които са поставени след процедура на община „Триадица“. И в тази процедура има нередности.

От всичко това стават ясни няколко неща. Отговорността на болницата за поставянето на незаконен обект на територията й е безспорна. УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ е 100% държавна болница. Земята към нея би следвало да е частна държавна собственост и да се отдава под наем след търг. Не е ясно имало ли е такъв за двата обекта, разположени на територията на болницата, нито какво точно предвиждат сключените договори с фирма „Дениа 2016“ и с дружеството, поставило втория павилион. УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ и Министерство на здравеопазването като едноличен собственик на капитала на болницата не отговориха на въпросите на „Сега“ по какъв ред са избрани наемателите, какъв наем са плащали на болницата и какви общи условия за спазване на законодателството има поставени в договорите с тях. 

Каквото и да пише в договорите обаче, болницата би следвало да е пряко ангажирана по темата дали обектите, които се разполагат на територията й, имат нужните разрешения съобразно Закона за устройство на територията и наредбата на Столична община за преместваемите съоръжения. И в стари, и в нови редакции законът и наредбата са категорични – разрешение за поставяне се дава по искане на собственика, с негово изрично писмено съгласие или на базата на сключен договор за наем. Задължително е още и представянето на съгласувателен документ с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения. Инженерната част от документацията включва проект за ел. инсталации с указан начин за захранване, проект за ВиК и начин на захранване, проект за отопление и вентилация, проект „геодезия“. Павилионът в двора на УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ не разполага с нищо от изброеното. Няма и удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

Да се твърди, че болницата не е знаела за тези изисквания, би било смехотворно, а и незнанието не е оправдание за нарушенията.

2. Как се подава ток на незаконен обект

Докато целокупният бизнес от години се оплаква от трудното присъединяване към електрическата мрежа на търговски обекти, за един малък павилион това се оказва фасулска работа без нито един документ. 

„Сега“ изрично попита електроразпределителното дружество: Как са присъединени към мрежата на ЧЕЗ петте обекта в района (три на общинска територия и два на държавна, в двора на болницата), ако липсват документи и проекти за електрозахранване? Имат ли партиди в ЧЕЗ? Плащат ли редовно тока си? Прекъсвано ли е електрозахранването им поради някакви нарушения? 

Още от първите отговори на ЧЕЗ се разбра, че някой лъже много сериозно. Компанията обясни, че в нито един момент към нея не е постъпвало искане за преустановяване на захранването към незаконен обект. Тя първоначално даде разяснения само за 3 от петте павилиона в района – тези, за които все пак има някаква документация, и замълча за двата незаконни павилиона на територията на блоницата. Така не се разбра те плащали ли са тока или са го крали. 

Ситуацията се промени след извънреден брифинг на Столична община, след който ЧЕЗ и общинската администрация влязоха в открита война по темата законна ли е будката към която отива кабелът, убил момчето. От разменените взаимни обвинения става ясно, че ЧЕЗ никога не е считала този павилион за незаконно съоръжение. Още през 2011 г. тогавашният му собственик – фирма „Нетуно-Павел Бочев“, е представил документ от район „Триадица“, издаден специално за ЧЕЗ. В него от администрацията удостоверяват, че павилионът е поставен на мястото отдавна. На базата на този удостоверителен документ ЧЕЗ е приела, че няма проблем със статута на преместваемия обект, и го е присъединила към мрежата.

За Столична община това решение е неправомерно. Според нея представеният пред ЧЕЗ документ е хвърчаща служебна бележка без никаква правна стойност. Общината удобно не влезе в детайли за самото съдържание на бележката, но главният архитект Здравко Здравков обяви, че тя може да служи за основание за присъединяване към електроразпределителната мрежа колкото един билет за баня. Законът ясно указва как се пускат в експлоатация преместваеми обекти – като за тях е необходимо и разрешение за поставяне, и удостоверение за въвеждане в експлоатация, изтъкват от общината. 

От всичко това става ясно, че установяването на вина ще бъде изключително трудно. Можем само да гадаем колко такива „служебни бележки“ са издавани през годините от районните администрации, за какво са служели и как са получавани. Истината е, че това павилионче години наред работи със съмнителна документация, търпяна от районната администрация и неконтролирана от никой друг. 

3. Колко години трябват за премахване на незаконен обект? 

Според информацията на Столична община двата преместваеми обекта на общинска територия са констатирани като незаконни през 2018 г.  от тогавашния кмет на района, който е задвижил процедура по премахване. Тя обаче била върната за отстраняване на нередности в районната администрация – в преписката липсвала информация за сключения договор за наем на обекта. Оттогава преписката изпада в безвремие – от „Триадица“ не предвижили документите, защото решили да чакат отговори от болницата и областната управа.

Тези обяснения нямат нищо общо със законовите срокове за премахване на незаконни преместваеми обекти. Според Закона за устройство на територията при преместваеми обекти, пуснати без разрешение, първо се издава констативен акт, който се връчва на собствениците на обекта за евентуални възражения. В 7-дневен срок след това се издава заповед за премахване, която подлежи на обжалване. От обясненията на Фандъкова се разбра, че в случая въобще не се е стигнало да издаване на констативен акт – такъв тепърва ще се пише. Според нея обаче вината е само на районната администрация, която не трябвало да чака болницата и областната управа, а следвало да премине към премахване на обекта. Не стана ясно защо горната инстанция, върнала преписката – дирекция “Строителен контрол,” не се е поинтересувала какво точно става и защо няма движение по нея. Фандъкова “удобно” пропусна и факта, че по времето, когато са се развивали основните събития около будката кметът на района е от ГЕРБ. 

Болницата също не е останала пасивна. През 2018 г. от лечебното заведение са изпратили писмо до ДНСК с въпрос какви са вариантите тези павилиони да бъдат узаконени. Не е ясно дали някой е отговорил, но писмото може да е послужило за предтекст за забавяне на процедурата.


4. Чия е тази шахта и кой може да я пипа?

Въпросът чия е шахтата, под която са проблемните кабели, се превърна в истински трилър. Дни наред никой не пожела да я припознае за своя, за да не му се налага да дава отговор на най-трудните въпроси кой, защо и как я е пипал.  

Едва в сряда от Столична община обясниха, че шахтата съществува на това място от 20 години, още с изграждането на булеварда, и е била предвидена за кабелите на светофарната уредба. В нея има и телекомуникационни кабели на оператори. При реконструкция на булеварда през 2019 г. обаче било установено, че отдолу минават незаконни кабели, водещи към същия този незаконен павилион. Кабелите били премахнати и не е ясно как са се появили отново. Шахтата се проверявала два пъти годишно, като последната проверка е в края на 2020 г. Не е ясно какво е констатирала. По тази тема общината се опита да прехвърли вината към 2011 г. и сключения тогава договор за присъединяване, според който това е следвало да стане на съвсем друго място – на отсрещната страна на булеварда, от страната на квартал „Хиподрума“, пред блок 120.

На въпроса защо е допуснато това ЧЕЗ дава нелепи обясния. Веднага след инцидента от компанията побързаха да си измият ръцете със Закона за енергетиката, според който съоръженията след електромера се изграждат от клиента и са негова собственост. „Ангажимент на клиента е поддръжката на съоръженията след електромера“, подчертава ЧЕЗ. Това обаче звучи абсурдно. В случая обектът е на 50-100 метра от електромера на ЧЕЗ. Подаваният ток минава по кабели през шахта, а после в гофрирана тръба се увива около мантинелите на булеварда. Не се ли интересува ЧЕЗ дали този кабел не се разклонява нанякъде и някой не черпи незаконно ток от него? 

„Това е вопиюща некомпетентност и безобразие. На този булевард преди няколко години се прави основен ремонт. Тази тръбна мрежа, която пресича две платна на основен булевард, не може да бъде частна. Абсурдно е, техническо безумие, застрашаващо живота на гражданите, това връзване на кабели по преградните мантинели. Нямам думи“, коментира пред БНР бившият шеф на Електроенергийния системен оператор и бивш заместник-министър на енергетиката Иван Айолов. Той е категоричен, че ЧЕЗ също носи отговорност. „ЧЕЗ не могат да се измъкват с това, че са до границата на собственост. Те не могат на сляпо да подават напрежение след точката на измерване“, убеден е експертът. 

Уточняването на детайлите около първоначалното свързване на павилиона с мрежата, реконструкцията на булеварда и премахването на кабели през 2019 г. ще са ключови за установяването на вина. Прокуратурата съобщи, че в района на инцидента е имало камера, като записите от нея са иззети и вече се преглеждат. Разпитват се и много свидетели. Родителите готвят протести, исканията за оставка на кмета Фандъкова се увеличават. Но никой не може да върне детето.

5. Защо никой не смее да каже кой е собственикът на павилиона?

Изключително странно в случая е пълното мълчание от страна на отговорните институции по въпроса кой е собственикът на павилиона, до който е стигал кабелът с ток. Това е фирма „Дениа 2016“ ЕООД, учредена през 2016 г. – същата година, в която успява да получи местенце в двора на болницата. Фирмата първоначално е регистрирана с адрес в София и предмет на дейност производство и търговия със захарни изделия, ядки и всякакъв вид стоки и услуги, като собственик на капитала е 33-годишната Цвета Господинова. Тя е с капитал от 2 лв. През 2019 г. собствеността е прехвърлена от Цвета Господинова на Иван Иванов, като седалището на дружеството се мести във Варна. Новият собственик фигурира в още три активни регистрации във Варна – на фирмите „ЕСО“, „АБТех ИМ“, „Марков 5М“. По ирония на съдбата фирма „ЕСО“ е с предмет на дейност строителство на електрически инсталации. „АБТех Им“ е строителна фирма, „Марков 5М“ е с предмет търговия на едро. Няма данни фирмите да са изпълнявали обществени поръчки, няма информация за участие на собствениците като кандидати на политически партии в избори.

Източник: „СЕГА“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече