Прокуратурата разследва сигнали срещу „режима“ на Борисов – за ремонт на язовири, Ларгото, Александровска болница

0

Неупражнен контрол при ремонта и реконструкцията на общо 414 язовира се разследва от Софийската градска прокуратура (СГП). Сигналът най-вероятно е от бившия вече служебен икономически министър Кирил Петков, а тук можете да си припомните кои са посочените от него фирми. Разследването се води от Националната следствена служба за престъпление по чл. 219, ал. 2 от Наказателния кодекс (НК).

Текстът на закона гласи: „Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество, и от това са последвали значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.“

Има и досъдебно производство по твърдения за декларирани неверни данни при участие в конкурс за независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“. Разследването се води за престъпление по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева).

На 12.08.2021 г. е образувано досъдебно производство и са дадени насоки на полицаи в СДВР за това, какво да бъде извършено в хода на разследването. Назначена е графическа експертиза, изискана е декларацията в оригинал, предстоят разпити на свидетели. Най-вероятно става въпрос за разследване срещу проф. Димитър Буланов, който наследи в борда предишния здравен министър (от третото правителство на Бойко Борисов) проф. Костадин Ангелов. За Буланов има съмнения, че е декларирал, че не е служител на болницата и няма търговски отношения с нея, докато всъщност е било обратното.

Други три сигнала са изпратени по компетентност на Европейската прокуратура. Има сигнал по повод нарушения при изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда“ – 2014-2020 г. Подаден е и сигнал, сигнал от зам.-министър на икономиката относно престъпления по отношение получени средства от фондове, принадлежащи на ЕС, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 2014-2020 г. Сигналът касае фирма-бенефициент по проект. Третият сигнал, постъпил от Изпълнителна агенция „Одит на средства на ЕС“ при Министерство на финансите, изпратен до Европейската прокуратура, е относно съмнение за конфликт на интереси по проект за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Същият вече е разгледан от Европейската прокуратура, получен е отказ за образуване на наказателно производство.

От 12 май до 1 октомври, 2021 година, към прокуратурата са подадени общо 20 сигнала от служебното правителство що се отнася до податели служебни министри или оглавяваните от тях министерства. По голяма част от сигналите, изпратени за разследване на органите на МВР-ГДНП и СДВР, са дадени конкретни указания, които до момента не са изпълнени и материалите не са върнати на компетентните прокуратури. Други сигнали, постъпили от служебни министри: Специализирана прокуратура е предприела действия по сигнал от служебния министър на културата проф. Велислав Минеков, в който се изнасят твърдения за извършени престъпления, свързани с отпуснати средства за ремонта на „Ларгото“.

Сигнал, подаден от Изпълнителна агенция „Одит на средства на ЕС“ при Министерство на финансите (МФ), свързан със съмнения за измама по проект за подобряване на енергийната ефективност по отношение на бенефициент. С постановление Софийска градска прокуратура е възложена проверка на ГД „Национална полиция“, която не е приключила. По сигнал от министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров относно разходване на европейски средства при сключване на договори с доставчици на медицинска апаратура с районен център за трансфузионна хематология – Плевен, Софийска градска прокуратура (СГП) е възложила проверка на ГД „Национална полиция“. С писмо от 24.09.2021 г. ГДНП е поискала удължаване на срока на разследването.

По сигнал, подаден от заместник-министър на икономиката, във връзка с данни за наличие на престъпление по данъчното законодателство от бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, е възложена проверка на ГДНП. Дадени са конкретни писмени указания, които не са изпълнени към настоящия момент. Сигнал, внесен от служебния министър на земеделието, храните и горите, във връзка с одитен доклад, изготвен от Дирекция „Вътрешна сигурност“ към МЗХГ, за констатирани нарушения в дейността на търговско дружество „Напоителни системи“ ЕАД. През м. юли 2021 г. е възложена проверка на директора на ГДНП. Към настоящия момент материали в СГП не са постъпвали.

Преписка е образувана и по повод изпратен сигнал от служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към сигнала е приложен доклад за извършена финансова инспекция от АДФИ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – София. В началото на м. август 2021 г. Софийска градска прокуратура е възложила на СДВР извършване на проверка с оглед данни за престъпления по чл.219, 220 и 282 от НК. Към момента няма данни проверката да е приключила.

Специализираната прокуратура (СП) е възложила извършването на предварителна проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция и КПКОНПИ по сигнал, подаден от служебен министър на здравеопазването. Той е свързан с действия на членове на Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. Проверката не е приключила. С постановление от 09.08.2021 г. на Софийска градска прокуратура на КПКОНПИ е възложена проверка по сигнал относно реда за отпускането, разходването и отчитането на безвъзмездна хуманитарна помощ, предоставена на Хърватия. Сигналът е подаден от служебен министър на вътрешните работи.

По сигнал на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството СГП е образувала преписка, касаеща проверка на констатирани нарушения по 14 договора за поддръжка и ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа, сключени след процедура по ЗОП (инхаус). Води се лична проверка от прокурор при СГП. Изискани са самите договори, както и относими документи от други институции – Агенция за обществени поръчки, АДФИ, АПИ и Министерски съвет. Предприети са действия по досъдебно производство по отношение на лице, привлечено като обвиняем, и взета спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“. Подател на сигнала е служебен министър на правосъдието.

В Софийска градска прокуратура е изпратен по компетентност сигнал, подаден от Министерство на околната среда и водите, за евентуални неправомерни действия от директор на дирекция и от бивш служител на министерство.

Специализираната прокуратура извършва действия по сигнал от служебни министри, касаещи незаконосъобразни действия, извършени от Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и/или от служители на Агенцията по вписванията, както и от длъжностни лица от Министерски съвет, Министерство на здравеопазването във връзка с учредяването на дейността на дружеството. Служебен министър на земеделието и храните е предоставил доклад относно констатирани пропуски в дейността на Южноцентрално държавно предприятие Смолян. Преписката е изпратена по компетентност на ОП-Смолян.

Сигнал, получен от Министерството на правосъдието, във връзка с приватизацията на „Видахим“ АД. Специализирана прокуратура с постановление от 16.07.2021 г. е отказала да образува досъдебно производство и преписката е прекратена поради липса на данни за извършено престъпление. Приключена е преписка по сигнал на министъра на земеделието, храните и горите относно проверка за законосъобразност по спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетна дейност по отношение на всички обществени поръчки, договори, решения и разпореждания на БАБХ, свързани с дейности за обезвреждане на животински отпадъци за периода 01.01.2017 г. – 14.08.2019 г. Постановен е отказ от образуване на досъдебно производство поради липса на данни за извършено престъпление.

Софийска градска прокуратура се е самосезирала по медийни публикации, касаещи данни от одитен доклад на Сметната палата за държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД. Образувано е досъдебно производство, разследването се извършва от Националната следствена служба. Изискани са документи, касаещи предмета на разследване. Получени са огромен обем материали. По досъдебното производство следва да бъдат разпитани над 800 свидетели.

Източник: Actualno.com

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече