Безпрецедентните коалиционни преговори приключиха – Какво се разбраха партиите?

0

След изключително интензивни преговори, продължили часове наред, 18-те работни групи приключиха обсъждането на всички важни теми, които да залегнат като политики на бъдещото правителство.

В преговорите участваха „Продължаваме промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“, като в неделя (28 ноември) съпредседателят на ПП Кирил Петков обяви, че няма тема, по която да не е постигнато огромно съгласие.

В много от областите обаче има въпроси, които бяха оставени за последващи дискусии заради липсата на съгласие, като тези теми са отбелязани в червено. В редица сектори очаквано имаше сериозни разминавания в програмите на БСП и „Демократична България“. В други пък от „Продължаваме промяната“ съвсем схематично разясниха вижданията си. Тепърва може да се очакват спорове по отделни управленски приоритети, но партиите проявиха воля за отстъпки с цел съставяне на приемливи за всички програми.

Ето какво се разбраха партиите по най-ключовите теми:

Здравеопазване

В здравния сектор партиите се разбраха на първо място за преструктуриране на Спешна помощ през следващата година. Искането на БСП за прекратяване на регистрацията на болниците като търговски дружества остана висящо – ще бъде направен обстоен анализ, на база на който да бъде решено какъв в крайна сметка ще е статутът на лечебните заведения. До края на 2022 г. трябва да е заработило и електронното пациентско досие и да се структурира националната информационна система в сектора.

За COVID кризата партиите бяха категорични, че са необходими бързи действия и нова информационна кампания за ваксините.

Друг акцент в политиките за сектора е ефективното преобразуване на агенцията за медицински надзор; лекарствата за деца до 14-годишна възраст за остри заболявания да се плащат на 95 процента от НЗОК, но да има ясни контролни механизми и се предвижда това да бъде факт след въвеждането на електронното досие; изграждане на национална детска болница след извършване на анализ; оптимизиране на броя на леглата и кадрите в лечебните заведения след законови промени.

Преговарящите постигнаха съгласие и да се облекчи достъпът до лекарства, до медицински изделия, до консумативи и лечебни храни за хората, страдащи от социалнозначими или редки болести.

Образование

По време на преговорите като основни приоритети бяха изтъкнати премахването на делегираните бюджети за училищата, спешни мерки за връщане на децата в училищата, реформа на системата и нейната дигитализация.

Партиите се обединиха и около това, че трябва да се промени начинът на преподаване – от една страна, учителите да имат повече свобода да избират как и какво, от друга – да се използват повече технологии и изкуствен интелект, както и всяко дете да има достъп до устройства. Да има преглед на учебните програми и да се ограничи броят учебници по всеки предмет, както и да се промени стилът в програмите и да се развиват уменията за критично мислене.

Ще има и нова система за финансиране, която да е на базата на качество и ще бъде въведена през 2024 г., като при нея всяко училище ще се оценява според това колко е допринесло за образователните резултати на своите ученици.

От БСП пък поискаха училищните програми да бъдат съобразени с българската култура и история, за да не се допуска „джендър идеология“.

Вътрешна сигурност

Пълна ревизия на Министерството на вътрешните работи, нов закон за МВР и създаване на Министерство на бедствията и авариите. Около тези идеи на тема „Вътрешна сигурност“ се обединиха преговарящите.

Освен това партиите се съгласиха и че е нужно освобождаване от несвойствени функции на полицейските органи, както и по-сериозен контрол върху информацията и достъпа до информация, съвместим с партньорските служби. 

Според тях е нужно и обективно регистриране на сигналите и на престъпленията и отчитане на тяхната разкриваемост на база обективни критерии. В момента статистиката в МВР води едно престъпление като разкрито в момента, в който материалите се докладват на прокуратурата, а не когато има влязла в сила присъда като по този начин се генерира висока разкриваемост.

Социална политика

Тук партиите се обединиха около това, че чрез бюджета за 2022 година трябва да се гарантира, че пенсионерите от 1 януари догодина няма да получават по-ниска пенсия от тази, която получават в момента. 

Минималната заплата занапред ще се определя като процент от средната, а обезщетението за майчинство през втората година за 2022 г. ще е колкото минималната заплата. В идеите на част от партиите заляга въвеждането на краткосрочни антикризисни мерки. Други акцентират върху необходимостта от засилване на контрола в социалната система, премахване на ТЕЛК решенията и безплатни детски градини.

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който води разговорите, направи предложение социални помощи да не се дават на лица, които са трудоспособни. „Ако някой може да работи, той трябва да работи, а не да разчита на социални помощи“, каза Василев.

Второто му предложение е да се въведат големи глоби и криминализиране на доплащането на ръка над официално декларираните заплати, като те ще важат не само за работодателите, а и за счетоводителите, които обслужват тази практика, и за самите лица. 

Най-активни в дискусията по различните предложения бяха БСП и ИТН, като между тях бяха и основните разминавания. Включена в експертната група на левицата, Емилия Масларова, социален министър в правителството на Сергей Станишев, взе отношение по всички теми. Сред партиите има единодушие, че минималната заплата трябва да бъде процент от средната. ИТН предложи тя да е 50% от средната. 

Партиите предлагат в срок от шест месеца да се направи пълен анализ на пенсионната система с цел справедлива индексация на пенсиите и създаване на нов механизъм на актуализация, който е устойчив във времето. Отново бяха обсъдени предложенията на БСП за преизчисляване на пенсиите със среден осигурителен доход за 2018 г., както и актуализация на всеки пет години, която иска ИТН.

Финанси

Бюджетът за 2022 г. да се изготви до края на януари следващата година. За това се съгласиха партиите на тема „Финанси“. Също така, в пътната карта по темата участниците в разговорите включиха да се подготви актуализация на бюджета през юли, предвид резултатите от анализите на другите преговорни групи и на базата на шестмесечното изпълнение на бюджета.

Освен това те постигнаха съгласие до средата на 2022 г. да се изготви времеви план на предложените реформи от другите преговорни групи, който да включва финансовото им обезпечаване.

Партньорите в дискусията се съгласиха да има парламентарен контрол върху изразходването на средства, формирани на базата на излишък или по-висока събираемос и разглеждане на ролята на централния бюджет. Идеята е да се премахне и практиката с постановление на Министерския съвет да се раздават средства. Друга точка, която залегна в пътната карта, е да се въведе цялостно капиталово бюджетиране в държавата и приемане на многогодишна капиталова програма като част от бюджета.

Представителите на четирите политически формации постигнаха съгласие бюджетният дефицит за 2022 г. да бъде между 3.5 и 4.5 процента. Те приеха ДДС за 2022 г. да остане същият, но да се направи пълен анализ на ДДС до септември. 

Икономика

Тук четирите партии постигнаха значително по-сериозно обединение около обсъжданите политики за развитие на икономиката.

Единство в мненията беше постигнато относно това, че трябва да се подобри бизнес средата, да се намали настоящата административна тежест, особено за малките фирми, както и да се извършват координирани проверки.

Друга тема, която привлече общо съгласие, беше тази да се обвържат образованието и науката с икономиката и производството, за да може образователната система и научните изследвания да произвеждат кадри и иновации, които да поддържат икономиката.

Ключов момент в политиките за икономиката се даде на иновациите, които според четирите партии Министерството на икономиката трябва да се трансформира в Министерство на икономиката и иновациите. От ПП предлагат към ведомството да бъде преместен и Фондът на фондовете, който управлява европейските средства. Сега той е разположен в Министерството на финансите. Същевременно с това Кирил Петков поиска от структурата на министерството да се изкарат язовирите за напояване, „Екоинженеринг“, „Еко антрацит“, тъй като имали несвойствени функции за ведомството.

Правосъдие

По темата за правосъдието всички партии се обединиха около позицията, че има спешна нужда от борба с корупцията. Основните обсъждани теми на тази среща бяха прекратяването на мандата на главния прокурор Иван Гешев, ролята на антикорупционната комисия, станала известна със съкращението си КПКОНПИ, реформа при избора на ВСС и закриването на специализирания съд и специализираната прокуратура.

На тази среща имаше и ясно изведени общи приоритети. Допълнително ще бъде обсъждано по какъв начин да се случат тези промени в детайли.

Една от водещите теми, по които се постигна консенсус, е нуждата от реформа във Висшия съдебен съвет. Според предложението трябва да се промени и начинът на избор на членове в него, за да се намали политическото кадруване. Друго предложение пък предвижда разделянето на ВСС.

Партиите също така се обединяват около идеята да се гарантира максимална прозрачност в избора на председатели на ВКС и ВАС. Постигнато е и съгласие за промяна на правомощията на главния прокурор.

Четирите политически формации се разбраха да започнат процедурна подготовка за избор на членове на Инспектората на ВСС, като сложиха 2-месечен срок за представяне на кандидатури. Те ще работят и по приемането на законодателство за санкции в случаи като тези по закона „Магнитски“.

Има разбирателство и по въпросите за отпадане на кариерните бонуси на членовете на ВСС и ограничаване на командироването на магистрати, въвеждане на електронно правосъдие, намаляване на съдебни такси за гарантиране на достъп до правосъдие, промени в Закона за обществените поръчки и създаване на закон за частния фалит.

Партиите постигнаха съгласие и по въпроса за отчетност в Народното събрание във връзка с борбата с корупцията, като допълнително ще се решава дали да има постоянна комисия или подкомисия. Тепърва предстоят допълнителни дискусии дали КПКОНПИ да бъде разделена на две комисии и дали звеното за противодействие на корупцията да се върне в ДАНС.

Регионална политика

Партиите се разбраха язовирите да се разделят между различните ведомства на база на това за какво се използват. ДНСК трябва да направи преглед на всички обекти, които потенциално попадат в обхвата на защитените територии или в обхвата на Черноморската територия, и да установи дали има нарушения при строителните книжа. Ако има такива, ДНСК трябва да предприеме съдебни действия, обсъдиха преговарящите.

От разговорите стана ясно, че се работи активно по създаването на Кодекс за териториално и регионално планиране, който да обхваща всички закони, свързани със строителния процес.

За ВиК сектора се планира да има одит на ВиК холдинга и изграждане на система за онлайн мониторинг, която да осигурява възможност за превенция и ранно предупреждение при пожари, наводнения и свлачища. Консенсус бе постигнат по това капиталовите разходите на общините извън нормалното капиталово планиране да бъдат одобрявани на проектен принцип заедно с държавния бюджет от Народното събрание, а МРРБ трябва да дава методическа помощ за изготвяне на проектната документация. Съгласие бе постигнато да се направят функционални анализи на АПИ.

В Закона за обществените поръчки да се регламентират инхаус поръчките при изключителни случаи и да се търси механизъм за регламентирането на публично-частното партньорство.

Как преминаха преговорите за регионално развитие – четете тук.

Енергетика

Тук най-много и най-големи спорове предизвика бъдещето на ядрената енергетика.

Все пак някои идеи се откроиха като събиращи подкрепа. В случая запазването на ядрената енергия е една от тях, като според ПП това е въпрос на национална сигурност и оттам посочват, че все пак в плановете на партията се вижда развиване на АЕЦ „Козлодуй“, а не изграждане на АЕЦ „Белене“. По-късно беше пояснено, че това означава не само нови реактори, а и по-ефективни турбини и оборудване.

От ДБ тук бяха най-скептични, като макар да подкрепят експлоатационното удължаване на Пети и Шести блок в Козлодуй до 2049 г., те искат анализ, който да определи дали след това има смисъл от поддържането им или при прилагане на други мерки за енергийна ефективност няма да се окаже към 2030-2035 г., че няма нужда от ядрена балансираща мощност.

ПП, ИТН и ДБ подкрепят идеята за прекратяване на проекта АЕЦ „Белене“. От ИТН имат идея там да се направи завод, с който да се развива водородът като източник на енергия.

Сред краткосрочните мерки приоритет е продължаването на подкрепата за домакинствата и бизнеса заради поскъпването на електроенергията – до 200 кВтч безплатно на месец.

Туризъм

Преговарящите партии за съставянето на кабинет в сектор „Туризъм“ се договориха по въпросите за издаване на електронни визи, за развитие на веломаршрути и за създаване на гаранционен фонд в туризма, който да действа при кризи.

Гаранционен фонд за изходящия туризъм, който да действа в ситуации на криза, предлагат две от политическите формации – „Демократична България“ и „Има такъв народ“, които предлагат и Стратегия за туризма с акцент върху морски, планински, балнео, конгресен, културен и друг туризъм.

От БСП предложиха да продължи помощта от 35 евро на турист за чартърите, които пристигат в България. Одобрение срещна и предложението на БСП в Българската банка за развитие да има кредитна линия за предприятията в сектора.

Ще продължи обсъждането на редица други теми важни за сектора, като предложението на „Демократична България“ всички обекти, които работят в туристически зони да плащат туристически данък, а приходите да отиват в общините и да се ползват само за поддръжка на инфраструктурата.

Външна политика

Тук големите теми бяха две: Северна Македония и Русия. Партиите обаче явно са с нагласата да търсят общ тон, защото нито една от двете теми не предизвика разгорещен дебат.

По темата за започването на преговорите на Република Северна Македония с ЕС, която се чака с особен интерес както от Брюксел, така и от Скопие, България затвърди позицията, че иска от съседната страна да започне да изпълнява условията, поставени в декларацията на 44-ото Народно събрание. 

За Русия беше решено да се заяви, че България ще работи за възстановяване на отношенията с Русия в рамките на политиката на ЕС.

Национална сигурност

Участниците в дискусията за националната сигурност се обединиха около идеята за модернизация на българската армия и създаване на фонд за нейното финансиране.

Преговорите са организирани от „Продължаваме промяната“ и имат за цел формиране на политики за общи коалиционни действия. 

Превъоръжаване и технологично обновяване на въоръженте сили предложи Атанас Зафиров от БСП. Теодора Илчовска от „Има такъв народ“ също подкрепи тази идея, като добави, че това е важно за участието на България в съвместни формирования с други държави членки на НАТО. „Придобиване на отпаднала техника от съюзниците, съвместно използване на бази, въоръжения, съвместни формирования“, посочи Илчовска. От ИТН искат 2% от БВП да бъдат за отбрана.

От „Демократична България“ предложиха в приоритетите да се включи разполагането на многонационални сили на НАТО у нас. 

Транспорт

Фокус в дискусията бе пътната безопасност. От ДБ настояха за нови стандарти в поддръжката на пътната инфраструктура, въвеждането на автоматизирани измервателни станции по пътищата, които да контролират тежкотоварния трафик, както и електронно връчване и плащане на фишове и актове за нарушенията на пътя. От ДБ смятат, че започнатите магистрали трябва да бъдат довършени и транспортните коридори свързани. Те поискаха и законови промени, които да прекратят широко използвана практика на ин-хаус възлагане при изграждането на инфраструктурни обекти. 

Единен контролен орган да се грижи за пътната маркировка поискаха от ИТН. От партията настояха за търсене на законодателни промени, които да ускорят отчуждаването на имоти, проектирането и строителството на магистрала „Хемус“. От ИТН се обявиха още за изграждането на тунел „Петрохан“, с директна жп връзка София – Видин, за тунел под Шипка, както и изграждане на пътната връзка Истанбул – Бургас – Варна – Констанца. От партията настояха за проверка на концесионния договор за летище София. 

БСП поиска изцяло нов Закон за движение по пътищата. От левицата настояха и за одит на съществуващата пътна инфраструктура в страната, както и за прехвърлянето на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Култура

Нов закон за радио и телевизия, изработване на критерии, по които ще се дават европари на медиите, равнопоставеност на държавни, общински и частни културни институти. Това бяха част от темите, обсъждани в преговорите по направление „Култура“.

В крайна сметка партиите се разбраха до 1.5 процента от БВП да бъде отделен култура, но само ако има пари.

Източник: Actualno.com

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече