Вижте как е източен завод „Свилоза“! Зад схемата стоят Едоардо Миролио и Красимир Дачев

0

На 26 април 2007 г. италианският бизнесмен със спорно реноме Едоардо Миролио обяви, че е новият собственик на завода за изкуствена коприна в Свищов „Свилоза­ ЗИК“, който сменя името си на „Свилоза ЯРН“. Чужденецът съобщи на специална пресконференция, че в начинанието ще инвестира над 20 млн. евро за 5 години, пише alarma.bg.

Миролио беше представен от собственика на приватизираната преди двайсетина години „Свилоза“ АД – Красимир Дачев. Италианецът не уточни на каква стойност е сделката за предприятието.

15 години от събитието, а мафиотската спойка между Миролио и милиционерското отроче Красимир Дачев остава все така неразрушима… Тук е мястото да попитаме имаме ли жива прокуратура, читава НАП и мърдащо финансово разузнаване?

В тази поредна част от тайната биография на издигнатия до приватизатор от Стария Фатик ДС клонинг ще разкажем врътките на италианския шмекер Едоардо Миролио и приватизатора Красимир Дачев.

„Свилоза ЗИК“ АД е учредено от група физически лица на 27.09.2004 г. С решение на Окръжния съд във Велико Търново от 27.12.2006 г. капиталът на дружеството е увеличен с апортна вноска на дружество „А.Р.У.С Лтд.“ Делауер, САЩ, в размер на 19 094 019 лв.

„А.Р.У.С Лтд.“ е същото дружество с мажоритарен акционер Бони Бонев, което е и мажоритарен акционер в „Свилоза“ АД по това време, преди Красимир Дачев да прехвърли акциите в своя полза.

Самата „Свилоза“ доскоро беше публична компания, а мажоритарният й собственик е „А.Р.У.С. холдинг“ на Красимир Дачев. Предприятието изнася над 90% от продукцията си, като основни пазари са Турция, Румъния, Гърция, Сърбия, Италия, Германия и др. В компанията работят около 500 души.От списък на акционерите от 26.06.2007 г. се вижда, че акциите на „А.Р.У.С Лтд.” вече са собственост на физическото лице Ваня Христофорова Боянова.

Документите обаче не съдържат информация на каква цена са придобити тези акции, какъв е произходът на средствата за закупуването им и не дават отговор на въпроса как едно физическо лице е в състояние да придобие акции за 19 000 000 лв. или става въпрос за подставено лице, прикриващо действителния собственик на тези акции – момчето за всичко на мафиотския бос Исмет Шабан – Красимир Дачев?

Възможният отговор на врътката ни дава списъкът на акционерите на това дружество, където заедно с новия мажоритарен акционер Ваня Христофорова Боянова като прероден, макар и „миноритарен“ акционер, се появява в лично качество самият „бизнесмен” с измислена биография Дачев.

Схемата се заплита: сделките по апорта се извършват отново с участието на служителката на Красимир Дачев в „Свилоза“ по това време Мария Алфонсиева Братанова като пълномощник на „А.Р.У.С Лтд.” и разкриват един и същ характерен почерк – същият като този на организираната от Красимир Дачев група за отнемане на мажоритарния пакет акции от капитала на „Свилоза“.

Както и в случая със „Свилоза“, ощетената страна отново е мажоритарният собственик в „А.Р.У.С Лтд.” Делауер, който в този случай губи инвестиция от 10 000 000 евро. 

Тук е мястото да се отбележи, че през целия период, в който „А.Р.У.С Лтд.” е участвало като акционер в български компании, дружеството е имало регистрирано търговско представителство при Българската търговско-промишлена палата с вписан управител и представляващ.

Това представителство обаче не е използвано за сделките, с които е отнето акционерното участие на „А.Р.У.С Лтд.“ в „Свилоза“ АД и „Свилоза ЗИК“ АД. Вместо това е използвано доверен лично на Красимир Дачев бушон, очевидно за да скрият тези сделки от ръководството на принципала „А.Р.У.С Лтд.“

От списък на акционерите на „Свилоза ЗИК“ АД към 07.06.2017 г. се вижда, че мажоритарен акционер вече е Михаил Любенов Друмев. Той се е декларирал и като действителен собственик на „Свилоза ЗИК“ АД.

Връзката с Красимир Дачев отново излиза на преден план с елементарни за проверка данни, стига да имаме прокуратура и НАП:

1. Михаил Друмев е съученик, стар приятел и сътрудник на Красимир Дачев.

2. От справка в Търговския регистър се установява, че Михаил Любенов Друмев е член на първия съвет на директорите на „А.Р.У.С Холдинг“ АД по времето, когато ДС милионерът ползва това дружество в схемата за противозаконното отнемане от законния им собственик на мажоритарния дял от акциите в „Свилоза“ АД.

3. Според публични изявления на беловласия приватизатор Красимир Дачев той е свързан с „ТЕЦЕКО” ЕООД, където уж „собственик“ се явява Албена Бадева, която е… съпруга на дългогодишния юрист на „Свилоза“ Николай Бадев.

ПОАНТАТА: Източването на „Свилоза ЗИК“ АД от Красимир Дачев със съдействието на Едоардо Миролио

Врътката, достойна за обследване от спецовете на US финансово министерство, налагащи санкции по цял свят за корупция чрез закона „Магнитски” започна така:

Със споразумение за заем „Е.Миролио“ АД предоставя на „КБД С.А.” Люксембург сумата от 10 000 000 евро. Сумата е преведена на три вноски на 01.02.2007 г., 05.02.2007 г. и 28.02.2007 г. Прави впечатление, че процедурата по регистрация на „КБД С.А.” е завършена на 20.02.2007 г., което поставя въпроса по какви сметки са преведени първите две вноски от заема? Дружество „КБД С.А.” е регистрирано и е собственост на Красимир Дачев, който при закриването му изрично декларира, че е негов единствен акционер.

С договор от 19.04.2007 г. „Свилоза ЗИК“ АД продава на „Миролио Електрисити” ЕООД (преименувано на 27.04.2007 г. на „Свилоза Ярн“ ЕООД) съвкупност от материални и финансови дълготрайни материални активи (става въпрос за завода за изкуствена коприна в Свищов) за цена от 12 000 000 евро, от които 2 000 000 евро платими при подписване на договора, а останалите 10 000 000 евро платими в срок до 02.02.2008 г.

С протокол от 20.04.2007 г. съветът на директорите на „Е. Миролио“ АД, едноличен собственик на капитала на „Свилоза Ярн“ ЕООД, решава „Е.Миролио“ АД да поеме дълга на „Свилоза Ярн“ ЕООД към „Свилоза ЗИК“ АД и ако „Свилоза ЗИК“ АД прехвърли вземането си от „Свилоза Ярн“ ЕООД в полза на „КБД С.А.”, да извърши прихващане с вземането си от „КБД С.А.” по споразумението за заем от 01.02.2007 г.

Схемата продължава с договор за прехвърляне на вземане от 30.04.2007 г., по силата на който „Свилоза ЗИК“ АД прехвърля вземането си от „Свилоза Ярн“ ЕООД в полза на „КБД С.А.”

Със споразумение за прихващане от 01.05.2007 г. „Е.Миролио“ АД и „КБД С.А.” прихващат свои насрещни задължения за 10 000 000 евро.

Какъв е резултатът от серията сделки?

– „Свилоза Ярн“ ЕООД става собственик на завода за изкуствена коприна в Свищов.

– „Свилоза ЗИК“ АД не получава нито стотинка насреща. Първоначално платената сума от 2 000 000 евро е стойността на ДДС по сделката.

– Едоардо Миролио плаща 10 000 000 евро за завода, но не на „Свилоза ЗИК“ АД, а на „КБД С.А.” Това е чиста печалба за собственика на „КБД С.А.“, която нито е декларирана някъде, нито е платена и стотинка данък, а остава утаена незнайно къде. Така виси въпросът кога и как е „изсветлена“ и/или изпрана и под каква форма.

– „Свилоза ЗИК“ АД осчетоводява вземане от „КБД С.А.” в размер на 10 000 000 евро, но така и не го търси, а го отписва след изтичането на 5 г. давностен срок.

Ето как с формално позволени средства се постига един криминален резултат – източване на „Свилоза ЗИК“ АД за сметка на обогатяването на собственика на „КБД С.А.“, т.е., на ДС милионера Красимир Дачев.

Ако все още има държава, компетентните институции трябва да потърсят къде е заровен ключът към престъпленията от сагата „Свилоза”, които попадат под ударите на следните членове от Наказателния кодекс:

1. Отговорност по чл. 313 от НК за умишлено невярно деклариране на действителен собственик от страна на Михаил Друмев –(„Свилоза ЗИК” АД ) и Албена Бадева („ТЕЦЕКО” ЕООД) като извършители и за Красимир Дачев като подбудител.

2. Отговорност по чл. 219 и 220 от НК – стопански престъпления във връзка с източването на компаниите по изложения тук начин.

3. Отговорност по чл. 253 от НК за изпиране на пари чрез описаните финансови операции в РБългария и в чужбина.

Отговорност по чл. 255 от НК относно скриването на чистата печалба от 10 млн. евро от Дачев, след като това вземане е отписано от „Свилоза ЗИК”. Чл. 255. (1) Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като:

1. не подаде декларация;

2. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;

3. не издаде фактура или друг счетоводен документ;

4. унищожи, укрие или не съхрани в законоустановените срокове счетоводни документи или счетоводни регистри;

На база на събраната информация е задължително да се разследва отговорността на всички участници в описаните схеми като организирана престъпна група, в това число и на италианския „бизнесмен” Едоардо Миролио.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече