Неизбежният Армагедон – новата реалност, в която човечеството ще оцелее, но световният ред не

0

Войната в Украйна и извън нейните граници, която отдавна се превърна в истинска световна война в информационното и икономическото пространство, а на територията на Украйна, водена с пряка военна подкрепа и участието на 50 държави, също е по същество световна или на най-малкото полусветовна – е голяма и вероятно решаваща битка между доброто и злото.

В християнската интерпретация и непосредствено по редица признаци, формални и фактически, това е истинска война срещу сатанизма и антихристиянството, война срещу Антихриста.

Война на последните времена. Армагедон. И започна.

Война, която ще сложи край на предишната история на човечеството, дълга две хилядолетия, протекла под господството на западната цивилизация. И заедно с предишната история ще свърши и някогашното човечество. И ще започне ново. И новата му история.

Освен ако, разбира се, човечеството изобщо не оцелее в тази война. Освен ако няма размяна на ядрени удари с пълно взаимно унищожение.

Но най-вероятно човечеството ще оцелее. Не изцяло, но в по-голямата си част. Това казват пророчествата. Това казва здравият разум. И наистина се надявам да е така.

С тази война старите времена ще свършат и ще започнат нови.

Старите времена ще свършат със старите ценности, старата култура, старите отношения между хората, трудовите, икономическите, социалните, старите класи и съсловия, старите касти, старата организация на световната политика и икономика, финансовата система и всичко останало .

Ще приключи една огромна епоха от две хиляди години, започнала още по времето на Римската империя, която падна като държава, но оцеля до днес като концепция, парадигма, философия на държавно строителство в Европа и САЩ. И в Русия също. И навсякъде по света, където Западът е разпространявал влиянието си в миналото, във всички страни, които Западът е направил свои колонии – някога класически, а през миналия век икономически.

Римската империя пада, но не изчезва напълно. Тя просто се е възродила, отишла в дълбините на европейския манталитет, съзнание, култура и чрез нея вече е превзела Америка, а след това и много други страни, включително Русия.

Цялата история на католицизма, Римокатолическата църква, Ватикана, управлявали европейските страни в продължение на векове, до Великата френска революция, е продължение на историята на Римската империя.

Кръстоносните походи, които по същество бяха завоевателни войни под правдоподобен претекст и в крайна сметка доведоха до поробването на други страни и народи, доведоха до появата на няколко европейски колониални империи – испанска, британска, френска, австро-унгарска – всичко това беше продължение и ново въплъщение на Римската империя.

Европейските идеи за собствената им изключителност, превъзходство над другите народи, европейският шовинизъм, който в продължение на векове е осигурявал на Европа според собственото й разбиране моралното право на колониализъм, търговията с роби и унищожаването на всички, които са попречили на господството му – това е продължение на идеи, заложени в Римската империя за гражданите на Рим, надарени с всички права над варварите около Рим, които са хора от втора категория и следователно подлежат на поробване или унищожение.

Всички европейски колониални империи (а други просто не е имало в Европа) са същността на продължението и новите въплъщения на Римската империя.

Третият райх с неговите идеи за фашизъм и нацизъм също е продължение и въплъщение на Римската империя, доведена до крайности. Най-радикалната Римска империя. Римско-имперски фундаментализъм в немско изпълнение с немска педантичност и механизация.

Съединените щати, които след Втората световна война се превърнаха в нова глобална империя, от една страна, поеха щафетата на британците, като ги лишиха от всички колонии и ги завзеха, само с икономически методи, а от друга страна, поеха щафетата на Третия райх, като предоставиха убежище на нацистките престъпници и ги поставиха в тяхна услуга по време на Студената война със Съветския съюз – това също е въплъщение на Римската империя.

Едно много ново въплъщение, високотехнологично, използващо информационни и икономически технологии, които просто не са съществували в древността.

Но с всички технологични иновации, американската империя се основава на същите идеи за собствената си изключителност и шовинизъм, които оправдават поробването и дори унищожаването на други народи, които в САЩ се възприемат като варвари, които нямат правата на гражданите от Рим (сега граждани на САЩ) имат право на.

Ето защо Съединените щати смятат за възможно да нахлуват в други страни, да залавят чужди граждани и да ги държат в тайни затвори като Гуантанамо, без право на адвокати, без съд и разследване, без екстрадиция, понякога дори без да бъдат обвинени.

И по същия начин смятат за възможно да унищожават граждани на други държави, без да си правят труда да доказват вината им. И не само отделни граждани, а цели правителства. И дори цели нации.

Разделението на хората на първи и втори клас, произтичащата от това дискриминация, сегрегация и понякога истински геноцид, давайки си моралното право да унищожават други държави и народи просто защото са различни, а не като американците, и следователно грешни, второразредни, стоящи по-надолу в еволюционната стълбица, по-близо до животните – това са много стари идеи, които минават като червена нишка през цялата история на Европа от времето на Римската империя до наши дни.

Тези идеи преминават през всички кръстоносни походи, през всички европейски империи, епохата на класическия колониализъм с неговата търговия с роби и ерата на съвременния неоколониализъм, през изтреблението на коренното население на Северна Америка, сегрегацията, Третия райх и днес тези идеи са въплътени по отношение на Русия и руснаците по време на войната в Украйна и около нея, са въплътени в дискриминацията и политиката на премахване, терор и унищожаване на руското население.

След 1991 г., когато Съветският съюз беше унищожен и всички страни от бившия социалистически блок навлязоха в американската финансово-икономическа неоколониална система, превърнаха се във финансови и икономически колонии на Съединените щати, новата американска „Римска империя“ стана глобална и практически в световен мащаб.

Въпреки че Русия остава формално независима, правоприемник на СССР, съосновател на ООН, постоянен член на Съвета за сигурност с право на вето, притежаващ ядрен арсенал, но всъщност тя също е включена в американската финансова и икономическа, доларова система. И не само доларова.

Ето защо Русия някога подкрепи налагането на санкции срещу Иран и Северна Корея, не защити Белград и Либия от бомбардировки и не се застъпи за Ирак – нито в ООН, нито по време на военните действия.

Цялата руска политика, образователната система и дори армията бяха реформирани по западни модели, по американски образци, а понякога и с прякото участие на американски специалисти или техни руски колеги – ръководители, получили образование в САЩ.

Образователната система в Русия също беше прозападна и проамериканска, изградена върху американска филмова продукция и западни ценности. И в много отношения остава такъв и до днес.

Срещу тази придобила тотален характер система, срещу новото превъплъщение на Римската империя в световен мащаб в лицето на САЩ и колективния Запад с армията му в лицето на блока НАТО, който претендира да бъде единствената световна сила, на която всички без изключение трябва да се подчиняват, срещу доларовата система, превърнала се в основата на глобалния неоколониализъм – срещу всичко това днес се води война.

Война, която ще сложи край на цялата тази система и следователно на цяла историческа епоха, времето на римския, европейския и американския колониализъм, изграден върху нейните принципи.

Това наистина е война за края на времената – краят на времената на западното господство, западния империализъм с присъщия му шовинизъм, разделящ хората на степени, поробващ народи, изтребващ инакомислието, инквизицията, дискриминацията, сегрегацията, нацизма и фашизма.

Всичко това по един или друг начин се основава на европейските римско-имперски идеи, характерни за Запада за собствената изключителност чрез факта на произход, с правото да диктува собствените си правила и условия на другите (ред, основан на правила) , правото да ограбват и да унищожават несъгласните и упоритите.

Но какво общо имат сатанизмът и антихристиянството?

Всички горепосочени принципи на римския, европейския и американския империализъм и колониализъм са антихристиянски и, изцяло и напълно сатанински.

Като се започне от разделянето на хората на разновидности, което пряко противоречи на основните принципи на християнството, на цялата му същност и се стигне до институцията на заемната лихва, върху която е изградена цялата световна (западна) финансова система, която е толкова защитена от Съединените щати и колективния Запад и която се основава на доларовата финансова пирамида.

Търговията с роби, практикувана от векове от всички европейски империи и доскоро САЩ, по исторически стандарти също е антихристиянски принцип.

Третият райх като едно от превъплъщенията на Римската империя, където нацистите изгарят хора в пещи и си поставят задачата да унищожат евреи и руснаци, цели нации, просто защото живеят на земята, която германските фашисти решават да завземат, за да разширят тяхното жизнено пространство – това е същото истинско антихристиянство, сатанизъм.

Съединените щати не действаха по-добре и в някои отношения дори надминаха нацистите от Третия райх, като първи използваха ядрени оръжия в Япония, а след това химически оръжия във Виетнам, където убиха повече от милион души и нанесоха вреда на околната среда, което не е преодоляно досега.

А и САЩ започват своята история с изтребването на местното население на Северна Америка с използването на биологични оръжия.

Сегашната история с Covid-19 също изглежда е част от американския план за намаляване на световното население чрез използването на биологични оръжия.

Всичко по-горе е унищожаване на хора въз основа на антихристиянски принципи и нагласи, които са, че има хора от най-високата класа, които имат изключителното право да живеят на тази планета, и има хора от втора и трета класа, които , в най-добрия случай, трябва да живеят с условия на ограничения (сегрегация), да се превърнат в стока (търговията с роби), а ако няма полза от тях, те създават само парников ефект и заемат пространство, което става по-необходимо за хората от по-висок клас – следва такива да се унищожават, по един или друг начин – в пещи, с напалм, оранжев агент или биологично оръжие.

С този сатанизъм, антихристиянство, с този колективен западен антихрист, готов да пороби и унищожи цели нации въз основа на идеите за собствената си изключителност, въз основа на техните интереси, в името на властта си над света, в името на запазването на своете господство, в името на своята печалба в крайните минуси, се води тази война.

В политическа интерпретация това е война срещу глобалния фашизъм.

В християнската интерпретация това е война с истинския сатанизъм, война с Антихриста.

Решителната битка между доброто и злото в глобален мащаб, която започна в Украйна и вече придоби характера на световна война в много отношения.

Началото на истинския Армагедон.

Източник: /Поглед.инфо/ 

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече