Имат ли бъдеще империите сред господството на американската хегемония?

0

Толкова сме убедени, че демокрацията в западен стил е последният етап от историята, че дори за момент не се замисляме, че тя може да тръгне в друга посока. Това произтича от факта, че демокрацията е свещена в нашите общества като добро par excellence, ние виждаме алтернатива само в това, което изглежда като абсолютно зло и което вярваме, че е точно обратното на демокрацията, тоталитаризма.

Но има и други възможни конфигурации, както показва историята. Особено империите. Реалността също така насочва прожекторите върху продължаващото разделение между западните демокрации и това, което се възприема като руско-китайска алтернатива, разглеждана като авторитарна, агресивна и по-точно имперска. Това пише в свой анализ Пиер дьо Лозан, един от основателите на френския аналитичен център Geopragma.

Говори се много за империи, но с голяма неточност. В историята е имало различни нейни форми, но терминът има пълното си значение само за обозначаване на авторитарна, пряка власт над обширна и сравнително хетерогенна територия, простираща се отвъд хоризонта на една нация. Това е значението, което ще бъде използвано в тази статия. В строгия смисъл на думата империя днес вече не съществува, най-много частично: съвременният език говори за американска империя, за това, което е по-точно да се нарече хегемония.

Това означава ли, че в бъдеще няма да има повече империи? Не, дори е възможно обратното. Ние наистина сме в период на преход: нашите системи показват много признаци на слабост, смесването на народи се засилва, особено в напредналите страни, нови сили се издигат и войната се появява отново там, където вече не сме я очаквали. Следователно историята ще започне да се движи отново. Но в един неспокоен и променящ се период имперската формула има всички шансове. Което не означава, че е желателно…

Какво е империя?

Терминът империя, дефиниран по-горе, се противопоставя на този на нацията. Това, което характеризира една нация, с редки изключения, е нейната етнокултурна хомогенност. Империята е многонационална, дори ако една етническа група или нация доминира в нея. Следователно проблемът за империята до голяма степен се определя във връзка с националния въпрос. Един от аспектите на това противопоставяне е въпросът за демокрацията. Както показах на друго място („Нациите и тяхната съдба“), демократичната система обикновено изисква прилагане към нация, хомогенна, имаща същия език и една и съща култура. Една нация може да бъде демократична (в широк смисъл) или не, империята обикновено не.

Една империя обикновено е резултат от военно завоевание и балансът на силите остава съществено измерение. Някои са повече или по-малко ефимерни и без допълнителна историческа следа. Защото те като цяло траят по-малко от нациите в широк смисъл, защото са по-сложни и им липсва обективната опора, която последните намират в националния факт. Но имаме случаи на империи, които са просъществували дълго време и са изиграли значителна роля, като Рим или имперски Китай. И двете се оказаха способни да предложат реална възможност за асимилация на покорените народи и преди всичко на техните лидери. В резултат на това такива империи са възприели някои от чертите на една нация и по-специално определено езиково единство. И издържаха по-дълго.

Опитът на Европа е съвсем различен. В европейската история няма случай на имперско обединение и дори се характеризира с отчуждението си от този модел, който все пак прониква в умовете на хората дори през Средновековието. Тази голяма политическа фрагментация на предимно национална основа е специфична за Европа. Що се отнася до европейските колониални империи от 19 век, те ясно се разграничават от своите метрополии. Това бяха поне частични национални демокрации, а техните империи не бяха. Те са изиграли решаваща роля в оформянето на планетата, каквато я познаваме. Но тъй като се основаваха на противоречиви принципи и на преходен баланс на силите, без истинска асимилация, те продължиха много малко.

Империи и нации: силни и слаби страни

Както казахме, империята е огромна, сложна единица, обединяваща разнородни части. Националната държава, от друга страна, се основава на един народ, една територия, една политическа общност. Нацията е склонна да хомогенизира и изключва това, което не се вписва в нейната схема, империята се отнася различно към различните народи. Тя приема различието като такова, подлежащо на подчинение; националната държава се стреми да го преодолее. Тази възможна хетерогенност позволява на една империя да управлява, поне за известно време, по-големи и по-разнообразни групи, които националната база изключва. Империите често са прагматични и гъвкави, стига силата им да не бъде оспорвана.

Съществуването на подобщности е относително съвместимо с авторитарните системи и следователно с империите. Но това е в противоречие с демокрацията. Това предполага, че изборите се провеждат на базата на гласуване на различни варианти, в рамките на достатъчно съгласувано и хомогенно население, така че малцинството да приеме закона на мнозинството като представител на народ, към който всички се идентифицират. Ако това не е така, демокрацията ще бъде поставена под въпрос и, отвъд нея, общият живот и солидарността, които тя включва.

Оттук следва нещо много важно: империята (или друга авторитарна система) може да даде отговор на разпадането на политическите системи, особено на демократичните, ако тяхната хетерогенност, особено културна или етническа, стане неуправляема. Това ни води до важен въпрос за нашето време. С оглед на нарастващата хетерогенност и крехкост на нашите политически конструкции идва на дневен ред идеята, че шансовете на империите в бъдеще далеч не са нулеви, въпреки техните ограничения.

Примери за империи днес?

Къде сме днес? Ако в момента вече нямаме империя в смисъла, използван тук, някои ситуации заслужават внимание.

Първо, в момента има няколко междинни примера за мултиетнически или многонационални държави, но където една от тези нации или етнически групи е очевидно мнозинство и структурира държавата. Очевидни примери са Иран, Турция, някои страни от Латинска Америка. Тези силни малцинства остават, но те са в позиция на явна малоценност; и така може да продължи.

Руският случай трябва да бъде оставен настрани. В Руската империя, както и в СССР, винаги е имало руско мнозинство, но малцинствата там са били значителни. Навремето властта успя да се поддържа чрез смесица от авторитаризъм и умела интеграция на местните елити, които намериха място в имперската система. Тази империя се разпадна. Ситуацията остава объркана и днес. В самата Русия има значителни малцинства, особено мюсюлмани. Но руският случай се различава в две отношения, като първото е присъствието на руски малцинства в чужбина, чувствителен въпрос, свързан с имперското минало. Второто е, че Русия не счита това, което е принадлежало на Руската империя или СССР, като напълно извън нейните граници. В известен смисъл нейната представа за себе си и нейните граници не са изяснени. Оттук и въпросът за имперското постоянство в руската проблематика.

Китай представя подобни черти, със своите тибетски, уйгурски и т.н. малцинства, но по-малко изразени: превесът на китайската етническа група е масивен там; освен това нейната територия до голяма степен съответства на тази на старата империя и има малко исторически претенции за това.

В крайна сметка ще се възродят ли империите ?

Империя от стар стил включва военно завладяване от страна на нейните съседи. На пръв поглед изглежда, че няма основание за това в света, който познаваме днес. Освен това поддържането на американската хегемония в основните райони на планетата затруднява тези опити.

Има едно възможно изключение, както видяхме: Русия. Но ако погледнем внимателно, отговорът също не изглежда сигурен. Първо забелязваме в тази страна колебание между имперския модел и руския национален модел: мотивирано ли е нахлуването в Украйна от поставянето под въпрос на нейната реалност като държава в полза на имперска визия; или сме свидетели, по не непременно съзнателен начин от руска страна, на специфично руско етнично-национално утвърждаване? Във всеки случай агресията доведе до обединяване на едно неясно досега украинско национално чувство, предназначено да просъществува поне в централната и западната част. От тази гледна точка инвазията вероятно ще има този априори парадоксален резултат от накланяне на проблема в хомогенна национална посока, както направиха пост-югославските етнически прочиствания. По отношение на другите руски или рускоезични малцинства в непосредствената периферия, може да си представите руска агресия в балтийските страни (но Русия ще се изправи срещу НАТО тук) или в Казахстан. Но тук това отново няма да доведе до империя, а в някои отношения напротив: ще се отдалечим от този модел, за да се доближим до чисто национална логика (агресивна в случая). Съвсем друг е въпросът за възможните руски амбиции извън този рускоезичен периметър, по-специално в зоната на бивша съветска доминация (Кавказ, Централна Азия и т.н.). Но ако приемем, че Русия има намерение, тя не изглежда в състояние да стигне много далеч, като се имат предвид ограниченията на руската армия, които се появиха в Украйна, да не говорим за тези на икономиката и демографията; и скоро би се изправила срещу други сили (НАТО и дори Китай). И това би било още по-силно и извън тези области. Следователно истинската имперска перспектива изглежда в следващите години доста ограничена за тази страна, отвъд форма на хегемония над част от бившия СССР.

От друга страна, имперската перспектива е много по-правдоподобна в повече или по-малко далечна перспектива в арабско-мюсюлманския свят, особено с упадъка на американската хегемония, където държавите остават доста изкуствени и често без собствена достатъчна национална база. Освен това Турция и Иран, отчасти разнородни, бяха истински империи и помнят това. Особено Турция, с нейната османска носталгия, внимателно поддържана от Ердоган и постепенното конституиране на международна роля, която бързо може да се превърне в империя. Но ако Иран излезе от настоящата безизходица, също може да се впише в този модел.

По същия начин, вероятността за империи е доста възможна в дългосрочен план в Азия, особено с впечатляващата поява на сили като Китай или Индия. Вярно е, че това не изглежда да е техен непосредствен приоритет, защото те са основно съсредоточени върху издигането си на власт, дори и да не пренебрегват упражняването на форма на хегемония. Но ситуацията може да се промени в дългосрочен план. И тогава превъзходството им спрямо съседните страни ще бъде значително.

Европа – нова форма на империя?

Интересно е да се разшири дебатът отвъд класическите империи, изградени върху воинска основа. В наше време наистина можем да си представим различни процеси на еволюция към политически форми от имперски тип. В повече или по-малко дългосрочен план, в нестабилен контекст, където доверието би станало много трудно, стабилни формули като тази могат да имат своите шансове. Забележката, разбира се, е валидна преди всичко за възможните империи, които току-що споменахме, хегемонии, които могат да станат толкова значими, че да приличат на империи; човек естествено мисли първо за Китай.

Но въпросът заслужава да бъде зададен в случая с Европа. Всъщност, освен военния елемент, Европейският съюз донякъде прилича на империя: той не е нация, а е съставен от различни нации; той представлява надвиснала наднационална власт, която със сигурност се основава по принцип на националните демокрации, но има тенденция да разглежда националното ниво като подчинено, исторически остаряло, което трябва да се регулира отгоре. Тази власт не се избира директно като национална политическа сила; „парламентът“ се избира въз основа на избори, които всъщност се правят с национални листи; изпълнителната власт не се избира. Следователно европейската политическа власт не е наистина отговорна пред избирателите. Тази власт обаче остава ограничена до определени области, дори ако те стават все по-обширни; следователно оставаме в междинна ситуация.

Как може да се развие? ЕС не може да бъде изграден политически като национална демокрация: няма европейски народ, нито европейски политически живот. Той очевидно би могъл да се възстанови по различен проект, базиран на своите нации, но той не поема по този път. Разбира се, може да продължи да стагнира в нещо средно между тях под американската хегемония: това е най-вероятно.

Но освен евентуално разместване, може да си представим и друг сценарий, особено при сериозна криза. В контекста на отслабването на националните политически и икономически системи, чиито основи на национална идентификация са ерозирани, към което се добавя нарастващата хетерогенност на населението, живеещо в Европа, с масивна имиграция, която все още може да се ускори, можем да си представим, по време на много сериозна криза, масивно, повече или по-малко консенсусно прехвърляне на властта от страните-членки към Брюксел, който ще стане глава на един вид империя. Въпреки това тази империя ще остане малко странна, защото във военно отношение на този етап е малко вероятно тя да се откъсне от НАТО и следователно от американската хегемония. Така че това е сценарий, но не и най-вероятният.

Автор: Geopragma

Източник: News.bg

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече